Anthony Corns

team disc anthonyRheolwr Technoleg (Y Rhaglen Discovery)

Graddiodd gyda BSc (Anrh.) mewn Daeareg a Daearyddiaeth Ffisegol ac MSc mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) o Brifysgol Caeredin, yr Alban yn 1997 ac yn 1999, yn y drefn honno. Mae wedi bod yn Rheolwr Technoleg y Rhaglen Discovery am y 15 mlynedd diwethaf, ac mae'n gyfrifol am reoli'r gwaith ymchwil i dechnoleg gymhwysol, gan gynnwys: rheoli'r prosiect, cipio data 3D ar amrywiaeth o lefelau (LiDAR o'r awyr, sganio daearol, a sganio pellter agos), System Gwybodaeth Ddaearyddol ar gyfer treftadaeth ddiwylliannol, rheoli ac archifo setiau data, metadata, hyrwyddo a lledaenu'r defnydd o dechnoleg mewn treftadaeth ddiwylliannol. Mae Anthony wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau sydd wedi cael eu hariannu gan yr UE, yn cynnwys: EICONAU 3D (CIP), ARIADNE (FP7), LoCloud (CIP), ac ArchaeoLandscapes Europe (Diwylliant 2007-2013), ac, ar hyn o bryd, mae'n rheolwr prosiect y prosiect E-RIHS (H2020) yn Iwerddon, ac yn gyfarwyddwr y Rhwydwaith CARAREk Ewropeaidd, ac yn aelod o dasglu Europeana ar gyfer Data 3D.

Mae ei ddiddordeb ymchwil cyfredol yn cynnwys y canlynol:

  • Datblygu Seilwaith Data Gofodol ar gyfer ailddefnyddio data archaeoleg gofodol.
  • Defnyddio technegau synhwyro pellennig aml-raddfa mewn archaeoleg, gyda ffocws penodol ar fonitro ac archwilio archaeoleg a henebion
  • Y defnydd o HBIM (Modelau Gwybodaeth Adeiladau Hanesyddol) yn y gwaith o ddogfennu adeileddau treftadaeth
  • Datblygu safonau a dulliau ar gyfer rheoli ac ailddefnyddio data archaeolegol yn yr hirdymor

Cyhoeddiadau:

Murphy, M.,Corns, A., Cahill, Eliashvili, K., Chenau, A.,Pybus, C., Shaw, R., Devlin, G., Deevy, A. and Truong-Hong, L. 2017. Developing Historic Building Information Modelling Guidelines and Procedures For Architectural Heritage In Ireland, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W5, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W5-539-2017

Corns, A., Devlin, G, Deevy, A., Shaw, R., Shine, L. 2017 3D-ICONS Ireland – fulfilling the potential of a rich 3D resource, Internet Archaeology 43. https://doi.org/10.11141/ia.43.12

McKeague, P., Corns, A., Posluschny, A. 2017 Why the Historic Environment needs a Spatial Data Infrastructure, Internet Archaeology 43. https://doi.org/10.11141/ia.43.7

Corns,A. and Kennedy,L. 2015, Irish Archaeological Data: Towards a Framework, New Review of Information Networking, doi: 10.1080/13614576.2015.1113037

Corns,A., Deevy,A., Devlin,G., Kennedy,L. and Shaw,R. 2015, 3D-ICONS: Digitizing Cultural Heritage Structures, New Review of Information Networking, doi: 10.1080/13614576.2015.1115232

Corns, A and Shaw, R, 2013, ‘Lidar and World Heritage Sites in Ireland: Why was such a rich data source gathered, how is it being utilised, and what lessons have been learned?’ In R. Optiz and D. Cowley (eds) Interpreting Archaeological Topography,

Corns, A, McKeague P. and Shaw, R, 2012 ‘Developing a Spatial Data Infrastructure for Archaeological and Built Heritage’. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, vol. 7

Corns, A. and Shaw R. 2011, ‘Accessing Ireland’s growing & diverse aerial archaeological resources’. In M. Lodewijck and R. Pelegrin (eds) A View from the: Air Aerial Archaeology and Remote Sensing Techniques Results and opportunities, BAR International Series 2288,

Shaw R. and Corns A. 2011 ‘High resolution LiDAR specifically for archaeology: are we fully exploiting this valuable resource?’ In D.C. Cowley (ed) Remote Sensing for Archaeological Heritage Management, EAC Occasional Paper No. 5, 77-86.

Corns A. and Shaw R. 2009, ‘High resolution 3-dimensional documentation of archaeological monuments & landscapes using airborne LiDAR’, Journal of Cultural Heritage, doi:10.1016/j.culher.2009.09.003