Robert Shaw

Robert Shaw, Discovery ProgrammeUwch-dirfesurydd (Y Rhaglen Discovery)

Graddiodd Robert gyda BSc (Anrh.) mewn Gwyddoniaeth Dopograffig o Brifysgol Glasgow yn yr Alban yn 1988. Wedi graddio, bu'n gweithio i nifer o sefydliadau arolygon a mapio digidol, yn cynnwys Comisiwn Brenhinol Henebion yr Alban, gan hyfforddi i fod yn dirfesurydd archaeolegol.

Mae Rob, a gymhwysodd yn ddiweddar i fod yn aelod o Gymdeithas Tirfesuryddion Siartredig Iwerddon (SCSI), wedi gweithio i'r Rhaglen Discovery ers dros 15 mlynedd ac, ar hyn o bryd, ef yw'r Uwch-dirfesurydd yn yr Adran Technoleg. Mae'r rôl hon wedi arwain at ddatblygu a gweithredu technoleg cipio data 3D ar amrywiaeth o raddfeydd (LiDAR o'r awyr, sganio daearol, sganio pellter agos, SfM, cerbydau awyr di-griw), sy'n cefnogi prosiectau ymchwil y Rhaglen Discovery. Mae ymchwil gydweithredol, ryngwladol yn weithgaredd pwysig, ac, ar hyn o bryd, mae'n gweithio ar CHERISH: Newid yn yr Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol (interregnum), ac mae eisoes wedi cymryd rhan yn nifer o brosiectau yr UE, gan gynnwys; 3D-ICONS (CIP), ArchaeoLandscapes Europe (Diwylliant 2007-2013), COST ACTION TD1201 (COSCH), a COST A27 (Tirnodau). Gan gydnabod y cynnydd ym mhwysigrwydd mapio seiliedig ar ffotograffiaeth a thechnegau wrth gynnal arolygon, cwblhaodd Rob Ddiploma Ffotograffiaeth yn 2016.

Mae ei ddiddordeb ymchwil cyfredol yn cynnwys y canlynol:

  • Defnyddio technegau synhwyro pellennig aml-raddfa mewn archaeoleg, gyda ffocws penodol ar fonitro ac archwilio archaeoleg a henebion
  • Defnyddio HBIM (Modelau Gwybodaeth Adeiladau Hanesyddol) wrth ddogfennu adeileddau treftadaeth
  • Atgyfodi systemau seiliedig ar ddelweddu i fapio a chynnal arolygon – sganio laser v ffotogrametreg
  • Cymhwyso'r datblygiad hanesyddol a'r newidiadau technolegol mewn geomateg i dreftadaeth ddiwylliannol
  • Dadansoddi a holi atgynyrchiadau digidol hanesyddol, ac asesu newid a dirywiad

Cyhoeddiadau:

Murphy, M., Corns, A., Cahill J., Eliashvili K., Chenau, A., Pybus, C., Shaw, R., Devlin, G., Deevy, A. and Truong-Hong, L. 2017, Developing Historic Building Information Modelling Guidelines and Procedures For Architectural Heritage In Ireland, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W5, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W5-539-2017.
Corns, A., Devlin, G, Deevy, A., Shaw, R., Shine, L. 2017, 3D-ICONS Ireland – fulfilling the potential of a rich 3D resource, Internet Archaeology 43. https://doi.org/10.11141/ia.43.12
Bevivino, M., Shaw, R. 2016, Embracing Historical Replicas through a Digital Medium The Irish Context, In book: Casting. A way to embrace the digital age in analogue fashion?: A symposium on the Gipsformerei of the Staatlichen Museen zu Berlin, Edition: 1, Publisher: arthistoricum.net, Heidelberg, Editors: Christina Haak, Miguel Helfrich, pp.199-211, DOI: 10.11588/arthistoricum.95.114
Corns, A., Deevy, A., Devlin, G., Kennedy, L. and Shaw, R. 2015, 3D-ICONS: Digitizing Cultural Heritage Structures, New Review of Information Networking, doi: 10.1080/13614576.2015.1115232
Corns, A and Shaw, R, 2013, ‘Lidar and World Heritage Sites in Ireland: Why was such a rich data source gathered, how is it being utilised, and what lessons have been learned?’ In R. Optiz and D. Cowley (eds) Interpreting Archaeological Topography
Corns, A, McKeague P. and Shaw, R, 2012 ‘Developing a Spatial Data Infrastructure for Archaeological and Built Heritage’. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, vol. 7
Corns, A. and Shaw R. 2011, ‘Accessing Ireland’s growing & diverse aerial archaeological resources’. In M. Lodewijck and R. Pelegrin (eds) A View from the: Air Aerial Archaeology and Remote Sensing Techniques Results and opportunities, BAR International Series 2288
Shaw R. and Corns A. 2011 ‘High resolution LiDAR specifically for archaeology: are we fully exploiting this valuable resource?’ In D.C. Cowley (ed) Remote Sensing for Archaeological Heritage Management, EAC Occasional Paper No. 5, 77-86.
Corns A. and Shaw R. 2009, ‘High resolution 3-dimensional documentation of archaeological monuments & landscapes using airborne LiDAR’, Journal of Cultural Heritage, doi:10.1016/j.culher.2009.09.003