Gary Devlin

Gary Devlin, Discovery ProgrammeGeotirfesurydd (Y Rhaglen Discovery)

Mae Gary yn Geotirfesurydd gyda'r Rhaglen Discovery, ac mae ei rôl yn cynnwys cofnodi pob math ar henebion maes a threftadaeth adeiledig Iwerddon, a hynny'n dri dimensiwn. Mae Gary wedi helpu i roi amrywiaeth o dechnegau cynnal arolygon newydd ar waith, gan gynnwys sganio â laser daearol, sganio gwrthrych, RTI, SFM, a chynnal arolygon â drôn.

Graddiodd Gary o Sefydliad Technoleg Dulyn Bolton St gyda gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth mewn Geomateg. Yn dilyn hyn, gweithiodd ym maes GIS gydag NTL yn Nulyn. Yn 2007, symudodd Gary a dechrau gweithio mewn archaeoleg, a bu'n gweithio fel tirfesurydd gyda Margaret Gowen a'r Cwmni, a hynny am ddwy flynedd. Ymunodd Gary â'r rhaglen Discovery yn 2009 ac, ers hynny, mae wedi gweithio ar draws amrywiaeth eang o raglenni Discovery, a phrosiectau a ariannwyd gan yr UE.

Mae ei ddiddordeb ymchwil cyfredol yn cynnwys y canlynol:

  • Defnyddio technolegau drôn i gofnodi safleoedd archaeolegol
  • Monitro newid a dirywiad safleoedd archaeolegol gan ddefnyddio dulliau gwneud arolygon manwl
  • Cofnodion cymunedol o safleoedd a henebion gan ddefnyddio ffotogrametreg Adeiledd o Fudiant (Structure from Motion, SfM)
  • Cofnodi gwrthrychau gan ddefnyddio ffotograffiaeth facro cydraniad uchel
  • Cyflwyno HBIM (Modelau Gwybodaeth Adeiladau Hanesyddol) fel modd i gynrychioli adeiladau treftadaeth

Cyhoeddiadau:

Murphy, M.,Corns, A., Cahill, Eliashvili, K., Chenau, A.,Pybus, C., Shaw, R., Devlin, G., Deevy, A. and Truong-Hong, L. 2017. Developing Historic Building Information Modelling Guidelines and Procedures for Architectural Heritage in Ireland, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W5, DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W5-539-2017.

Corns, A., Devlin, G, Deevy, A., Shaw, R., Shine, L. 2017 3D-ICONS Ireland – fulfilling the potential of a rich 3D resource, Internet Archaeology 43.https://doi.org/10.11141/ia.43.12
Bennett, I. Devlin, G. Harrington, C., 2016, Corca Dhuibhne 3d. In Archaeology Ireland, Vol. 30, Issue No. 115, Wordwell Publishing, Dublin 17-20

Corns,A., Deevy,A., Devlin,G., Kennedy,L. and Shaw,R. 2015, 3D-ICONS: Digitizing Cultural Heritage Structures, New Review of Information Networking, doi: 10.1080/13614576.2015.1115232

Corns, A., Devlin, G., Dowling, G., Shaw, R. 2015 ‘CARS: Community archaeology remote sensing’. In A.G. Posluschny Sensing the Past; Contributions from the ArcLand Conference on Remote Sensing for Archaeology (Habelt-Verlag, Bonn) 100-102.

Devlin, G. Moore, F. Shaw, R. White, N., 2015, Ogham preserved digitally, 3d technology for a 3d script. In Archaeology Ireland, Vol. 29, Issue No. 112, Wordwell Publishing, Dublin 12-15

Devlin, G. McAtackney, L. 2014, Recording Revolutionary Ireland, recording graffiti in Kilmainham Goal using RTI. In Archaeology Ireland, Vol. 28, Issue No. 108, Wordwell Publishing, Dublin, 32-32