Linda Shine

discovery staff shine.pgSwyddog Ymgysylltiad y Cyhoedd ac Allgymorth (Y Rhaglen Discovery)

Mae Linda wedi gweithio yn y Sector Cyhoeddus (Ceidwad Cynorthwyol, Amgueddfa Genedlaethol Iwerddon, ac Archaeolegydd, y Gwasanaeth Henebion Cenedlaethol), yn ogystal ag mewn archaeoleg fasnachol. Mae hefyd wedi gweithio ar brosiectau treftadaeth gymunedol a thwristiaeth treftadaeth gyda Phartneriaeth Meath a Phrifysgol Ulster. Dysgodd fodiwl Archaeoleg Gyhoeddus yr MPhil mewn Hanes Cyhoeddus a Threftadaeth Ddiwylliannol yng Ngholeg y Drindod Dulyn am ddwy flynedd. Mae Linda yn aelod pwyllgor o'r Group for the Study of Irish Historic Settlement.

Mae Linda yn gweithio fel y Swyddog Ymgysylltu â'r Cyhoedd ac Allgymorth ar y Rhaglen Discovery, a'i nod yw gwneud gwaith ymchwil y Rhaglen Discovery yn hygyrch i gynulleidfa sydd mor eang â phosibl. Mae'n trefnu gweithgareddau allgymorth mewn partneriaeth â'r cymunedau lle mae'r Rhaglen Discovery yn cyflawni ei gwaith ymchwil.

Mae ei diddordeb ymchwil cyfredol yn cynnwys y canlynol: Roedd y gwaith ymchwil ar gyfer MA a PhD Linda yn canolbwyntio ar aneddiadau gwledig canoloesol a rhyngweithio trawsddiwylliannol, ac mae ganddi ddiddordeb mewn unrhyw beth a allai gael ei ddisgrifio yn gastell. Mae hi wedi cyhoeddi nifer o bapurau ar aneddiadau canoloesol yn Iwerddon, ac mae wedi cyflwyno ei hymchwil mewn cynadleddau yn Iwerddon a thramor.

Cyhoeddiadau:

Corns, A. Devlin, G. Deevy, A. Shaw, R. and Shine,L. 2016 3D- Icons Ireland – Fulfilling the potential of a rich 3D resource. EAC occasional Papers No.12
Shine, L. 2015 ‘On the edge of the colony: Overk and the Carlow Corridor’. In T. Barry and V. McAlister (eds) Space and Settlement in the middle ages. Dublin: Four Courts Press.
Shine, L. 2014 ‘Frontier settlement in Cavan in the high medieval period’. In J.Cherry and B. Scott (eds) Cavan: History and Society. Dublin: Geography Publications, 127-147.
Shine, L. 2013 ‘Granny castle and its dependent manors: a case-study of late medieval manorial organisation’.Ruralia IX, 263-272
Shine, L. 2004 ‘The manor of Earlstown, county Kilkenny: an interdisciplinary approach’. In J. Lyttleton and T. O’Keeffe (eds) The manor in medieval and early modern Ireland. Dublin: Four Courts Press, 56-62.
Shine, L. 2003 ‘The Cantred of Erley: a case study of manorial organisation’. Old Kilkenny Review, no. 55, 11-25.