Sandra Henry

discovery staff henryArchaeolegydd Ymchwil Arweiniol (Y Rhaglen Discovery)

Mae rôl Sandra yn cynnwys adnabod safle, a datblygu methodolegau ac ymchwil i ddeall effeithiau newid yn yr hinsawdd ar dreftadaeth ddiwylliannol. Bydd pynciau ymchwil yn mynd i'r afael â rheoli treftadaeth ddiwylliannol arfordirol sydd o dan fygythiad, datblygu canllawiau arfer gorau a dealltwriaeth bellach o safleoedd y prosiectau a'u diwylliant cysylltiedig, ynghyd â lleoli'r safleoedd yng nghyd-destun ehangach Parth Môr Iwerddon.

Cafodd Sandra radd BA mewn Archaeoleg ac Astudiaethau Clasurol o Brifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway, ac MA mewn Archaeoleg Forol o Brifysgol De Denmarc, Esbjerg. Mae Sandra wedi gweithio ar brosiectau archaeolegol ledled Iwerddon, Llychlyn a'r Deyrnas Unedig. Mae cefndir Sandra mewn gwlyptiroedd ac archaeoleg forol, gan weithio mewn rolau amrywiol yn y sectorau academaidd, masnachol a chyhoeddus.

Diddordebau Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil eang Sandra yn cynnwys archaeoleg forol, archaeoleg Neolithig, a rheoli'r dreftadaeth ddiwylliannol forwrol. Mae meysydd o ddiddordeb penodol iddi yn cynnwys morwriaeth gynhanesyddol, rhyngweithiad a symudiad dynol, rhyfela llyngesol, tirweddau diwylliannol morwrol, a dulliau o gynnal arolygon archaeolegol tanddwr a'u cofnodi.

Cyhoeddiadau:

Ejstrud , B., Goddiksen, P., Henry, S., Persson, C., Tomasi, D. and Thomsen, A. (2014) Halls, Houses and Huts. Buildings at Ribe Viking Centre. Denmark: Print & Sign, University of Southern Denmark. 85 pp ISBN 978-87-996237-1-6

Auer, J., Boda, A., Ditta, M., Henry, S., Karali, E., Karlsen, T., Maarleveld, T., Sokulu, S., Sparvath and Wroblewski, E. (2013) SkernØysund Wreck 3 Fieldwork Report 2011. Denmark: Print & Sign, University of Southern Denmark. ISBN 978-87-992214-9-3