Edward Pollard

discovery staff pollardArchaeolegydd Ymchwil (Y Rhaglen Discovery)

Mae Edward yn archaeolegydd morol a geoarchaeolegydd, ac mae wedi gweithio mewn amgylcheddau arfordirol a tanddwr o gwmpas y Canoldir, a Chefnforoedd India ac Iwerydd. Yn ddiweddar, ehangodd ei waith ymchwil arfordirol a rhynglanwol yn Nwyrain Affrica i'r amgylchedd tanddwr, a hynny gan ddefnyddio geoffiseg forol a deifio o amgylch aneddiadau canoloesol yn Kenya, Tanzania a Mozambique.

Mae Edward yn ymchwilydd ar y Rhaglen Discovery, a hynny ar amgylchedd morol dwyrain a de Iwerddon, sy'n cysylltu â Phrifysgol Aberystwyth: Adran Daearyddiaeth A Gwyddorau Daear; Arolwg Daearegol Iwerddon; a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar gyfer y prosiect CHERISH, er mwyn gwella ein gwybodaeth am effaith yr hinsawdd a newid yn lefel y môr ar dreftadaeth ddiwylliannol, a hynny gan ddefnyddio geoffiseg forol a daearol, dronau a sganio â laser. Mae yna frys i'r prosiect hwn oherwydd bod y morlin yn cael ei erydu gan geryntau llanw, llifogydd afonydd, a gweithrediad y tonnau, a hynny, efallai, yn cael ei ddwysáu gan newid yn yr hinsawdd, carneddau'n erydu, llongddrylliadau, a chaerau pentir a seilwaith porthladdoedd mewn clogwyni ac ar draethau.

Meysydd Ymchwil Cyfredol: Rwy'n ymddiddori mewn porthladdoedd, ac yn archwilio beth yr oedd ganddynt i'w gynnig fel harbwrs, fel ffynonellau deunyddiau crai dymunol, ac fel lleoedd o groeso a seibiant rhag llymder teithiau ar y môr, ynghyd â beth y maent bellach yn ei gynnig fel safleoedd treftadaeth ddiwylliannol a modd i saernïo hunaniaeth.

Cyhoeddiadau:

Pollard, E., and O.C. Kinyera (2017) The Swahili coast and the Indian Ocean trade patterns during 7th to 10th century AD. Journal of Southern Africa Studies 43 (5) DOI: 10.1080/03057070.2017.1345266
Pollard, E., and C. Bita (2017) Ship engravings of Kilepwa, Mida Creek, Kenya. Azania 52 (2): 173-191. DOI: 10.1080/0067270X.2017.1283096
Pollard, E., J. Gibson and M. Littlewood (2016) Interpreting medieval to post-medieval inter-tidal features around ayres on Orkney, NE Scotland. Journal of Maritime Archaeology 11 (3): 299–322. DOI 10.1007/s11457-016-9169-0
Pollard, E. (2016) Interpreting medieval to post-medieval seafaring in SE Tanzania using 18th- to 20th-century charts and sailing directions. Les Cahiers d’Afrique de l’Est 51: 99-125 http://ifra-nairobi.net/wp-content/uploads/2016/11/Les-Cahiers-10-2.pdf
Pollard, E., and E.B. Ichumbaki (2016) Why land here? Ports and harbours in southeast Tanzania in the early second millennium AD. Journal of Island and Coastal Archaeology http://dx.doi.org/10.1080/15564894.2016.1218395
Pollard, E., R. Bates, E.B. Ichumbaki and C. Bita (2016) Shipwreck Evidence from Kilwa, Tanzania. International Journal of Nautical Archaeology 45 (2): 352–369. DOI: 10.1111/1095-9270.12185
Ichumbaki, E.B., and E. Pollard (2015) Lime-mortar potsherds along the east African coast: Origin and significance. African Archaeology Review 32 (3): 443-63
Fleisher, J., P. Lane, A. LaViolette, M. Horton, E. Pollard, E. Q. Morales, T. Vernet, A. Christie & S. Wynne-Jones (2015) When did the Swahili become maritime? American Anthropologist 117 (1): 100–115.
Pollard, E., P. Robertson, M. Littlewood and G. Geddes (2014) Insights from archaeological analysis and interpretation of marine data sets to inform marine cultural heritage management and planning of wave and tidal energy development for Orkney Waters and the Pentland Firth, NE Scotland. Journal of Ocean and Coastal Management 99: 39-51. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2014.05.012
Brady, N., & E. Pollard (2013) Archaeology and development in a maritime context, highlighting Drogheda and the Boyne estuary as a case study. In Kenneth Aitcheson, James Eogan and John H Jameson Jr. (eds.), Globalized Archaeology. Training and Practice for Modern day Archaeologists. Springer.
Pollard, E., J. Fleisher & S. Wynne-Jones (2012) Beyond the stone town: maritime architecture at fourteenth – fifteenth century Songo Mnara, Tanzania. Journal of Maritime Archaeology 7: 43–62. DOI 10.1007/s11457-012-9094-9
Pollard, E. (2012) Present and past threats and response on the east coast of Africa: an archaeological perspective. Journal of Coastal Conservation 16 (2): 143-158. DOI: 10.1007/s11852-012-0204-5
Pollard, E. (2011) Safeguarding Swahili Trade in the 14th and 15th Centuries: a Unique Navigational Complex in South-East Tanzania. World Archaeology 43 (3): 458-477.
Pollard, E. (2011) The Mesolithic Maritime Landscape on the North Coast of Ireland. International Journal of Nautical Archaeology 40 (2): 387-403.
Pollard, E. (2009) Settlement Adaptation to a Changing Coastline: Evidence from the Archaeological Record at Kilwa and Kaole, Tanzania, during the First and Second Millennia AD. Journal of Island and Coastal Archaeology 4 (1): 82-107.
Cowie, J., D. Cairns, M. Blunn, C. Wilson, E. Pollard, D. Davidson (2009) A Mobile Knowledge Management And Decision Support Tool For Soil Analysis. International Journal of Information Management 29 (5): 397-406.
Wilson, C.A., D.A. Davidson, E. Pollard, J. Cowie, D. Cairns and M. Blunn (2008) SASSA: an internet based soil support system for archaeologists. Internet Archaeology 24-25: http://intarch.ac.uk/journal/issue25/wilson_index.html
Pollard, E. (2008) The Archaeology of the Tanzanian Coastal Landscapes in the 6th to 15th Centuries AD. BAR International Series 1873: Cambridge Monographs in African Archaeology 76.
Pollard, E. (2008) The Maritime Landscape of Kilwa Kisiwani and its Region, Tanzania 11th to 15th century AD. Journal of Anthropological Archaeology 27: 265–280.
Pollard, E. (2008) Inter-tidal causeways and platforms of the thirteenth- to sixteenth-century city-state of Kilwa Kisiwani, Tanzania. International Journal of Nautical Archaeology 37 (1): 98-114.