Clare Burgess

Clare BurgessRheolwr Prosiect CHERISH (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Penodwyd Clare yn Rheolwr Prosiect CHERISH gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym mis Mai 2017. Mae ganddi gyfrifoldeb gweithredol ar gyfer y prosiect cyfan.

Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth yn 1995, gyda BSc mewn Gwyddor yr Amgylchedd, ac yna Ddiploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Cefn Gwlad o Brifysgol Bangor.

Dechreuodd Clare ei gyrfa gweithio yn 1997, a hynny fel Cynghorydd Amaeth-Amgylcheddol ar gyfer y sefydliad a elwir bellach yn DEFRA yn Lloegr. Yna, yn 2002, dychwelodd i Gymru i weithio i Awdurdod Datblygu Cymru ar y prosiect LEADER+, a ariennid gan Ewrop. Wedyn, aeth yn ei hôl i faes cadwraeth natur, a hynny fel Rheolwr Polisi gyda Llywodraeth Cymru. Swydd fwyaf diweddar Clare, tan haf 2016, oedd fel Cynorthwyydd Personol i Is-gynrychiolydd Parhaol y DU i'r UE, y Fonesig Shan Morgan.