Daniel Hunt

Daniel HuntYmchwilydd y Prosiect CHERISH (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Penodwyd Daniel yn Ymchwilydd Prosiect CHERISH gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym mis Mai 2017. Mae ei rôl ar y prosiect CHERISH trawsffiniol yn cynnwys arolygu ac ymchwilio i effeithiau newid yn yr hinsawdd ar safleoedd treftadaeth ar hyd arfordiroedd Cymru ac Iwerddon. Mae ei ddyletswyddau yn cynnwys arolygon manwl o'r llawr, arolygon drôn, a phrosesu a delweddu LiDAR.

Ar ôl graddio o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2014 gyda BA mewn Archaeoleg, aeth ymlaen i gael profiad ymarferol o weithio mewn archaeoleg fasnachol ledled Canolbarth Lloegr a Dwyrain Lloegr. Yn 2016, ymunodd â Historic England ar Leoliad Amgylcheddau Hanesyddol Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr, i hyfforddi mewn technegau tirfesur anfewnwthiol, er enghraifft arolygon o'r awyr ac arolygon dadansoddol o wrthgloddiau, cyn ymuno â'r Comisiwn Brenhinol yn 2017.