Louise Barker

Louise BarkerUwch-ymchwilydd – Archaeoleg (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Mae Louise yn Uwch-ymchwilydd (Archaeoleg) gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae'n gweithio deuddydd yr wythnos i dîm trawsffiniol CHERISH, ac mae ei gwaith, yn bennaf, yn cynnwys arolygon o'r llawr ac ymchwilio i safleoedd treftadaeth ar hyd arfordiroedd Cymru ac Iwerddon.

Mae wedi gweithio fel archaeolegydd ers graddio o Brifysgol Newcastle gyda BA mewn Archaeoleg yn 1996. Dechreuodd ei gyrfa yn gweithio ym maes archaeoleg contract ar gyfer yr Archaeological Practice Ltd yng Ngogledd Lloegr. Symudodd wedyn i Gaergrawnt yn 1999, i weithio i English Heritage, fel ymchwilydd archaeolegol, cyn ymuno â'r Comisiwn Brenhinol yng Nghymru yn 2004.

Mae Louise yn arbenigo mewn gwneud arolygon a dehongli tirweddau, ac mae wedi gweithio ar amrywiaeth eang o safleoedd a thirweddau sy'n rhychwantu cynhanes hyd heddiw. Mae ei gwaith diweddar mewn perthynas â CHERISH wedi bod gyda Toby Driver o'r Comisiwn Brenhinol, a hynny ar gaerau pentir yn Sir Benfro, a chyda Toby, Dr Bob Johnston (Prifysgol Sheffield) a Dr Oliver Davis (Prifysgol Caerdydd) ar Ynys Sgomer..