Toby Driver

rcahmw staff driverUwch-ymchwilydd – (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru)

Mae Toby yn Uwch-ymchwilydd (Arolygon o'r Awyr) gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae'n gweithio deuddydd yr wythnos i'r tîm CHERISH trawsffiniol, ac yn bennaf cyfrifol am arwain arolygon o'r awyr a monitro safleoedd treftadaeth ar hyd arfordir Cymru ac Iwerddon, yn ogystal â helpu gydag agweddau archaeolegol eraill ar y prosiect.

Graddiodd gyda gradd mewn archaeoleg o Brifysgol Southampton. Bu'n gweithio i ddechrau mewn unedau archaeoleg awdurdodau lleol, cyn ymuno â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn 1995, lle mae wedi rheoli rhaglen yr archwiliadau strategol o'r awyr er 1997. Dyfarnwyd ei ddoethuriaeth iddo o Brifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan yn 2006, a hynny am ei astudiaeth o fryngaerau'r Oes Haearn yng ngogledd Ceredigion. Mae'n Gymrawd o Gymdeithas Hynafiaethwyr Llundain ac yn Ymddiriedolwr i Gymdeithas Hynafiaethau Cymru.

Cyhoeddiadau

Mae Toby wedi ysgrifennu neu gydawduro chwe llyfr ar archaeoleg o'r awyr ac archaeoleg a bryngeyrydd Cymru, gan gynnwys Pembrokeshire: Historic Landscapes from the Air (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 2007) ac, yn fwyaf diweddar, The Hillforts of Cardigan Bay (Logaston 2016). Mae wedi cydgyfarwyddo gwaith cloddio diweddar yn fila Brythonaidd-Rufeinig Abermagwr, Ceredigion gyda Dr Jeffrey Davies, ac ar Ynys Sgomer, Sir Benfro, fel rhan o brosiect cydweithredol gyda'i gyd-weithiwr o'r Comisiwn Brenhinol, Louise Barker, Dr Bob Johnston (Prifysgol Sheffield) a Dr Oliver Davis (Prifysgol Caerdydd).