Geoff Duller

Geoff DullerAthro Gwyddoniaeth Gwaternaidd (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth)

Mae Geoff Duller yn Athro Gwyddoniaeth Gwaternaidd yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth. Mae wedi gweithio mewn sefydliadau yn y DU, Seland Newydd, Awstralia a Denmarc, ac er 1995 mae wedi'i leoli yn Aberystwyth. Bu'n Gyd-gyfarwyddwr Labordy Ymchwil i Ymoleuedd Aberystwyth (ALRL) am fwy na 10 mlynedd. Mae ei ymchwil yn cwmpasu datblygu dulliau newydd sbon o ddyddio ymoleuedd, a'r defnydd ohonynt i fynd i'r afael â chwestiynau mewn archaeoleg a Gwyddoniaeth Gwaternaidd. Yn 2012, dyfarnwyd iddo Fedal Bigsby gan Gymdeithas Ddaearegol Llundain am ei waith yn dyddio ymoleuedd. Geoff fydd yn datblygu'r fframwaith cronolegol ar gyfer CHERISH, gan gymhwyso'r dulliau ymoleuedd newydd i wella ein dealltwriaeth o weithgarwch stormydd yn y gorffennol ac i fynd i'r afael â chwestiynau archaeolegol.