Henry Lamb

Henry LambAthro (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth)

Mae Henry Lamb yn Athro yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil mewn newid amgylcheddol Cwaternaidd, ac mae'n arbenigo mewn newidiadau hinsoddol a newidiadau mewn llystyfiant sy'n cael eu hamlygu mewn cofnodion o waddod llynnoedd. Mae'n Gyd-gyfarwyddwr cyfleuster y sganiwr craidd, Itrax XRF. Er 1992, mae ei brif ffocws wedi bod ar Ddwyrain Affrica, yn enwedig Ethiopia, gan weithio gyda chyd-weithwyr o Addis Ababa, St Andrews, Bangor, a Cologne. Mae Henry wedi ymgymryd â phrosiectau ymchwil mewn lleoliadau amrywiol yng Nghymru ac Iwerddon, a bydd yn cyfrannu at ymchwiliadau palaeoecolegol CHERISH.