Hywel Griffiths

Hywel GriffithsDaearyddwr (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth)

Mae Hywel Griffiths yn ddaearyddwr sydd â dros ddegawd o brofiad o weithio yn nhirwedd Cymru. Mae ei gefndir yn un o fesur cyfraddau, y prosesau a rheolaethau prosesau geomorffolegol, ac ail-greu newidiadau hanesyddol yn y dirwedd (yn arbennig newidiadau i sianeli afonydd). Mae wedi datblygu diddordebau ymchwil eang, gan gynnwys ail-lunio llifogydd o ffynonellau hanesyddol archifol a geomorffolegol, rhyngweithiadau rhwng pobl a'r amgylchedd a gofnodwyd mewn llenyddiaeth ac effemera hanesyddol, a chynrychioliadau creadigol o'r dirwedd a geomorffoleg. Mae Hywel hefyd wedi gweithio yn Iwerddon, Patagonia a De Affrica, ac mae'n fardd cyhoeddedig. Yn rhan o CHERISH, bydd Hywel yn cyfrannu at werthuso newidiadau geomorffolegol hanesyddol a chyfoes ar safleoedd treftadaeth arfordirol pellennig, archwilio archifau dogfennol a gwaddodol ar newid amgylcheddol, ac ymgysylltu â chymunedau arfordirol.