Patrick Robson

aber staff robsonPost-Doctoral Research Assistant (Department of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University)

Patrick Robson yw Cynorthwyydd Ymchwil Ôl-ddoethuriaeth CHERISH yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth, ac mae'n gweithio'n llawn-amser ar y prosiect. Mae ganddo PhD o Brifysgol Aberystwyth, a oedd yn canolbwyntio ar hanes rhewlifol diweddar y Rhinogydd yng Ngogledd Cymru, ac mae wedi gweithio ar amrywiol brosiectau ymchwil palaeoecolegol yng Nghymru, a hefyd ymhellach i ffwrdd yn Nwyrain Affrica. Mae Patrick yn brofiadol mewn amrywiaeth o dechnegau palaeoamgylcheddol, gan gynnwys dadansoddi paill a diatomau, a dadansoddiad geocemegol o greiddiau gwaddod a mapio geomorffolegol. Bydd yn datblygu cofnodion palaeoamgylcheddol cydran uchel, gyda phwyslais penodol ar weithgarwch stormydd yn y gorffennol a sut y mae'r digwyddiadau hyn yn cysylltu â'r darlun ehangach o newid amgylcheddol a chymdeithasol dros yr ychydig filoedd o flynyddoedd diwethaf.