Cerys Jones

Cerys JonesDarlithydd (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth)

Mae Cerys Jones yn ddarlithydd yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth, ac yn cael ei hariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae ei gwaith ymchwil blaenorol wedi edrych ar y cydberthnasau dynol-amgylcheddol sydd rhwng cymunedau Cymru a digwyddiadau tywydd eithafol hanesyddol (oddeutu'r ddeunawfed ganrif i'r ugeinfed ganrif). Mae'r prosiect CHERISH yn rhoi'r cyfle i ganolbwyntio ar ddigwyddiadau arfordirol, yn enwedig stormydd a'u heffeithiau.