Helen Roberts

helen robertsAthro (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth)

Mae Helen Roberts yn Athro yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth, ac yn Gyd-gyfarwyddwr Labordy Ymchwil i Ymoleuedd Aberystwyth. Mae ganddi PhD o Brifysgol Lerpwl, lle astudiodd effaith anghydbwysedd yn y gyfres wraniwm ar ddyddio ymoleuedd. Mae ei gwaith ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ddatblygu a chymhwyso dulliau ymoleuedd ar gyfer dyddio gwaddodion Cwaternaidd, ac mae ganddi ddiddordeb penodol mewn astudio cofnodion gwaddodol daearol hir, yn cynnwys gwaddodion llynnoedd, a dyddodion llwch wedi'i chwythu gan wynt ('marianbridd'), a chysylltiadau â chofnodion llwch. Mae Helen wedi gweithio ar nifer o brosiectau sy'n cynnwys defnyddio dyddio ymoleuedd mewn amgylcheddau arfordirol. Bydd yn datblygu cronolegau ymoleuedd i ymchwilio i ddynameg newid amgylcheddol yn ardaloedd astudio CHERISH yn y gorffennol.