Hollie Wynne

hollie wynneTechnegydd Ymchwil (Labordy Ymchwil i Ymoleuedd Aberystwyth)

Ar ôl cwblhau MRes mewn Gwyddoniaeth Gwaternaidd yn Aberystwyth yn 2008, ymunodd Hollie â Labordy Ymchwil i Ymoleuedd Aberystwyth fel cynorthwyydd labordy ym mis Ionawr 2009. Fel technegydd ymchwil, mae'n gweithio ar baratoi a dadansoddi samplau o amrywiaeth o brosiectau yn y Labordy Ymchwil ac yn labordai palaeoamgylcheddol Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear y brifysgol. Mae gwaith ymchwil Hollie ei hunan wedi canolbwyntio ar ddyddio ymoleuedd mewn twyni tywod yng Ngogledd Cymru. Mae'n cyfrannu at waith maes palaeoamgylcheddol CHERISH ac at brosesu a dadansoddi samplau o ymoleuedd a samplau palaeoecolegol yn y labordai.