Sarah Davies

Sarah DaviesDarllenydd (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth)

Mae Sarah Davies yn Ddarllenydd yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ail-greu newidiadau hinsoddol ac amgylcheddol y gorffennol, gan ddefnyddio tystiolaeth o waddodion llynnoedd a dyddodion mawn. Mae'n Gyd-gyfarwyddwr y cyfleuster sganio craidd, Itrax XRF. Mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o amgylcheddau, gan gynnwys Ynysoedd yr is-Antarctig, Mecsico ac Ethiopia, ynghyd â safleoedd sy'n nes at ei chartref. Mae Sarah hefyd yn defnyddio cofnodion dogfennol i ymchwilio i eithafion tywydd hanesyddol.

Mae Sarah yn cydgysylltu tîm arolygon CHERISH Prifysgol Aberystwyth, a bydd yn datblygu cofnodion o weithgarwch stormydd a newid yn yr hinsawdd yn y gorffennol o fôr-lynnoedd arfordirol, dyddodion mawn a thwyni tywod. Bydd hefyd yn gweithio gyda chyd-weithwyr i ymchwilio i stormydd hanesyddol ac effeithiau cysylltiedig yn ardaloedd y prosiect CHERISH.