James Barry

James Barr , Geological Survey IrelandDaearegwr Prosiect (Arolwg Daearegol Iwerddon)

Graddiodd James o Goleg y Brifysgol Dulyn gyda gradd mewn Daeareg, cyn dechrau gweithio fel Geogwyddonydd Morol ar y rhaglen INFOMAR gyda'r Arolwg Daearegol yn 2015. Mae wedi bod yn rhan o waith mapio morol, a hynny gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnolegau, er enghraifft sonarau amlbaladr i fapio gwely'r môr, proffiliau is-waelod i weld yr adeiledd oddi tanodd ac, yn fwy diweddar, system cerbydau awyr a reolir o bell (neu dronau), i geisio mynd i'r afael â'r ardal a elwir y "rhuban gwyn”. Dyma'r ardal ger y lan sydd fel arfer yn rhy fas i gaffael data gan ddefnyddio dulliau traddodiadol. Mae James wrth ei fodd yn bod yn rhan o'r prosiect CHERISH gan fod ganddo hefyd lawer o ddiddordeb mewn Newid yn yr Hinsawdd..