Sean Cullen

staff template gsi malePrif Ddaearegwr a Rheolwr Prosiect ar gyfer y Gangen Gwely'r Môr (Arolwg Daearegol Iwerddon)

Wedi ei eni yn Ne Affrica, daeth Sean i'r glannau hyn yn 1990, a bu'n ymwneud â hyfforddiant hwylio nes mynd i Brifysgol Plymouth i astudio Hydrograffeg. Gyda blynyddoedd lawer o fod yn hwyliwr proffesiynol ac yn bysgotwr tiwna masnachol, parhaodd yn ei ddatblygiad morol gyda Fugro Survey yn y Dwyrain Canol. Ymunodd â'r GSI yn 2001, i weithio ar Arolwg Cenedlaethol Iwerddon o Wely'r Môr. Yn 2006, cafodd Sean ddyrchafiad i fod yn Uwch-ddaearegwr, ar yr union adeg yr oedd y rhaglen INFOMAR yn dechrau. Mae ei brofiad yn golygu bod y GSI bellach yn berchen ar fflyd bwrpasol o longau arolygon sy'n mapio dyfroedd arfordirol Iwerddon ac yn rheoli grŵp amrywiol o wyddonwyr.