David Hardy

David Hardy, Geological Survey IrelandDaearegwr Morol (Arolwg Daearegol Iwerddon)

Mae David Hardy yn ddaearegwr yn Arolwg Daearegol Iwerddon, ac yn arbenigo mewn gwyddor môr er 2003. Mae ei gymwysterau addysgol yn cynnwys BA ac ymchwil MSc mewn Daeareg, o Goleg y Drindod Dulyn. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi gweithio'n bennaf ar brosiectau mapio gyda'r glannau, gan ddarparu setiau data bathymetrig a geoffisegol cydraniad uchel. Mae'n darparu arbenigedd technegol a goruchwyliaeth ar gyfer paratoi platfformau arolygon, a diffinio gweithdrefnau caffael a gofynion prosesu data. Mae'n gyfrifol am sicrhau dilysrwydd y setiau data sy'n cael eu casglu gan gychod y GSI, a'u bod o'r ansawdd gorau posibl.