Koen Verbruggen

Koen Verbruggen, Geological Survey Ireland

Cyfarwyddwr (Arolwg Daearegol Iwerddon (GSI))

Koen yw Cyfarwyddwr Arolwg Daearegol Iwerddon, sef yr Asiantaeth Geogwyddorau Wyddelig a rhan o un o adrannau'r Llywodraeth, sef yr Adran Cyfathrebu, Gweithredu ar yr Hinsawdd a'r Amgylchedd. Mae wedi bod gyda'r GSI oddi ar 2000, a rhwng 2006 a 2013 roedd yn rheoli INFOMAR (Mapio Integredig i Ddatblygu Adnodd Morol Iwerddon mewn modd Cynaliadwy), sef rhaglen mapio morol genedlaethol Iwerddon, sy'n cael ei rhedeg ar y cyd â'r Sefydliad Morol. Yn 2013, daeth yn Gyfarwyddwr y GSI, a chafodd ei ethol yn Llywydd EuroGeoSurveys, sef Sefydliad Arolygon Daearegol Ewrop, ar gyfer 2015 a 2016. Cyn dod i'r GSI, bu Koen yn gweithio am 15 mlynedd yn y diwydiant archwilio rhyngwladol, yn bennaf yn y sector mwynau. Mae ganddo radd BSc mewn Daeareg ac MSc mewn Daeareg Petrolewm o Goleg Prifysgol Dulyn.