Y Tîm Cherish

Mae tîm y prosiect CHERISH yn cynnwys amrywiaeth o unigolion o'r pedwar sefydliad partner, sy'n dod ag amrywiaeth o sgiliau, dulliau a gwybodaeth i'r prosiect.

Mae'r delweddau o bob aelod o'r tîm isod wedi cael eu codio gyda lliw, yn dibynnu ar ba sefydliad y mae'r aelod yn gweithio iddo.

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru     Arolwg Daearegol Iwerddon     Prifysgol Aberystwyth     Y Rhaglen Discovery