Pwyllgor Ymgynghoro

Rheolir Rhaglen Iwerddon Cymru 2014-2020 gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Mae CHERISH yn cael ei goruchwylio gan Bwyllgor Ymgynghorol o arbenigwyr blaenllaw a rhanddeiliaid allweddol ym meysydd newid hinsawdd ac archaeoleg arfordirol a morwrol. Rôl y Pwyllgor Ymgynghorol yw darparu cyngor arbenigol a diduedd, arweiniad a sylwadau ar ddulliau, amcanion a chyfeiriad CHERISH.

Aelodau'r Pwyllgor Ymgynghorol:

 • Dr Jacqui Mulville, Darllenydd mewn Bioarchaeoleg, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Prifysgol Caerdydd
 • Peter Cox, Carrig Conservation Ltd & Llywydd Pwyllgor Gwyddonol Cenedlaethol ICOMOS ar Ynni yn Gynaliadwy a Newid Hinsawdde (NSCES+CC)
 • Yr Athro James Scourse, Athro Daearyddiaeth Ffisegol, Prifysgol Caerwysg
 • Tom Dawson, Rheolwr Ymddiriedolaeth SCAPE, yr Alban
 • Dr Clive Walmsley, Uwch-gynghorydd ar Newid Hinsawdd, Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Dr Stephen Mandal, Ysgol Maes Archeoleg Iwerddon
 • Ian Doyle, Pennaeth Cadwraeth, Cyngor Treftadaeth Iwerddon
 • Beatrice Kelly, Pennaeth Polisi, Cyngor Treftadaeth Iwerddon
 • Pauline Gleeson, Uwch-archaeolegydd, Gwasanaeth Henebion Cenedlaethol, Iwerddon
 • Karl Brady, Uwch-archaeolegydd yn Uned Archaeoleg Danddwr, Gwasanaeth Henebion Cenedlaethol, Iwerddon
 • Edmund Bridge, Peiriannydd Arfordirol, Swyddfa Gweithiau Cyhoeddus Iwerddon
 • John Cahill, Prif Bensaer Cynorthwyol, Swyddfa Gweithiau Cyhoeddus Iwerddon

The full Advisory Committee comprises Dr Jacqui Mulville, Reader in Bioarchaeology at Cardiff University; Polly Groom, Inspector of Ancient Monuments and Archaeology at Cadw, Professor James Scourse, Professor of Physical Geography at the University of Exeter; Tom Dawson, manager of the SCAPE Trust in Scotland; Dr Clive Walmsley, Senior Climate Change Advisor at Natural Resources Wales; Professor Gabriel Cooney, School of Archaeology, University College Dublin; Ian Doyle, Head of Conservation and Beatrice Kelly, Head of Policy and Research at The Heritage Council of Ireland; Pauline Gleeson, Senior Archaeologist and Karl Brady from the Underwater Archaeology Unit of The National Monuments Service, Ireland; Rosemary Lawlor, Edmund Bridge and John Cahill from the Office of Public Works in Ireland.Aelodau o'r Pwyllgor Ymgynghorol yng nghyfarfod cyntaf y prosiect