Arolwg Daearegol Iwerddon

Geological Survey of Ireland Logo

Arolwg Daearegol Iwerddon (GSI), a sefydlwyd yn 1845, yw'r Asiantaeth Gwyddorau Daear Genedlaethol. Mae'n gyfrifol am ddarparu cyngor a gwybodaeth ddaearegol, ac am gaffael data i'r diben hwn. Mae'r GSI yn cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion, gan gynnwys mapiau, adroddiadau a chronfeydd data, ac mae'n gweithredu fel canolfan gwybodaeth a phartner prosiect ym mhob agwedd ar ddaeareg Iwerddon. Mae'n gangen o'r Adran Cyfathrebu, Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd (DCCAE) ac mae iddi tua 70 o staff amlddisgyblaethol.

Rhaglenni gweithredol

Mae'r GSI yn gwasanaethu anghenion ei gwsmeriaid trwy amrywiaeth o raglenni gweithredol a gwasanaethau cymorth:

  • Mae'r Rhaglen Rheoli Gwybodaeth wrth wraidd ein gweithgareddau o ran cyflenwi gwybodaeth ddaearegol i'n cwsmeriaid, ac fe'i cydnabyddir fel y flaenoriaeth gorfforaethol bwysicaf.
  • Mae'r Rhaglenni Arolygon (Daeareg y Creigwely, Daeareg Gwaternaidd, Daeareg Forol a Geoffiseg) yn rhai hirdymor, ac yn bwydo gwybodaeth i'r Rhaglenni Cymhwysol, yn ogystal â chynhyrchu mapiau ac adroddiadau sy'n cael eu defnyddio'n uniongyrchol gan amrywiaeth eang o gwsmeriaid allanol.
  • Mae'r Rhaglenni Cymhwysol (Dŵr Daear, Mwynau, Geotechnegol, Treftadaeth Ddaearegol) yn ymwneud, i raddau helaeth, â phrosiectau, ac yn rhoi atebion i anghenion penodol cwsmeriaid, lle mae eu gweithgareddau gwahanol yn helpu i lunio eu priod gronfeydd data.

Mae'r holl Raglenni a gweithgareddau Gweinyddol yn dibynnu ar y Gwasanaethau Cymorth amrywiol (Rheoli Gwybodaeth, Cartograffeg, Gwasanaethau a Gweinyddu Technegol Canolog) i'w helpu i gyflawni eu targedau.

gsi team

Manylion cyswllt

Geological Survey of Ireland
Beggars Bush
Haddington Road
Dublin
D04 K7X4
Ireland

Tel: +353-1-678 2000
Fax: +353-1- 668 1782
LoCall: 1890 449900

Web: www.gsi.ie