Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

RCAHMW LOGO 600PX

Mae i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sef cychwynnwr, curadur a chyflenwr gwybodaeth awdurdodol ar gyfer y rhai sy'n gwneud penderfyniadau corfforaethol a llywodraethol, ymchwilwyr, a'r cyhoedd yn gyffredinol, rôl genedlaethol flaenllaw i'w chwarae o ran datblygu a hyrwyddo'r ddealltwriaeth o dreftadaeth archaeolegol, adeiledig a morol Cymru.

Mae Cymru'n gartref i rai o'r tirweddau a'r adeiladau hanesyddol gorau eu cyflwr yn y byd ac, oddi ar ei sefydlu yn 1908, mae'r Comisiwn wedi arwain y ffordd o ran cofnodi a chadw treftadaeth unigryw y genedl, ac wedi ymrwymo i barhau i arwain y ffordd yn y genhadaeth hon. Er mwyn cyflawni hyn, mae'r sefydliad yn cynnal y gallu mewn disgyblaethau megis arolygu a dadansoddi gwrthgloddiau ac adeiladau o'r awyr, a hynny gan ddefnyddio technegau arloesol a chyfoes.

Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnal Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, sef cofnod digidol a ffisegol cynhwysfawr o'r henebion hanesyddol hysbys yng Nghymru. Yn ogystal â hyn, mae'r sefydliad yn curadu'r Archif Genedlaethol, sy'n cynnal casgliad unigryw o ffotograffiaeth o'r awyr ac ar y llawr, delweddau, mapiau hanesyddol, cyhoeddiadau, ac adroddiadau, pob un ohonynt ar gael yn rhwydd i'r cyhoedd trwy'r gronfa ddata Coflein, neu trwy wasanaeth ymholiadau'r Comisiwn.

Mae'r Comisiwn Brenhinol wedi'i leoli yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, ac yn cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru. Y Cadeirydd a'r Comisiynwyr sy'n cyfarwyddo ymchwiliadau ein staff arbenigol, sy'n darparu gwybodaeth awdurdodol a chyfoes i'r cyhoedd.

rcahmw group

Manylion Cyswllt

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Ffordd Penglais
Aberystwyth
SY23 3BU
UK

Tel: 01970 621200

Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Website: rcahmw.gov.uk