Partneriaid Y Prosiect

Mae partneriaeth CHERISH yn cynnwys pedwar sefydliad sy'n cydweithio'n agos gyda nod cyffredin, y naill a'r llall yn dysgu sgiliau a thechnegau gan ei gilydd. Yn ystod y gwaith maes, mae staff o'r sefydliadau partner yn gweithio gyda'i gilydd fel un tîm, sef tîm arolwg CHERISH, ar draws y ddwy genedl.

Y Partneriaid O Iwerddon

Y Partneriaid O Gymru

Y Rhaglen Discovery

Prifysgol Aberystwyth: Adran Daearyddiaeth A Gwyddorau Daear

Arolwg Daearegol Iwerddon

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru