Cyllid

Ariennir y prosiect trwy Raglen Iwerddon-Cymru 2014-2020, sef rhan o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, sy'n canolbwyntio ar chwilio am atebion i heriau cyffredin ar ddwy ochr Môr Iwerddon.

EU FUNDS900PX

Cyfanswm cost y prosiect yw €5,177,754, ac ar gyfradd ymyrraeth o 79.8124%. Mae'r prosiect yn cael grant o €4,133,996, sy'n cael ei rannu rhwng pedwar partner y prosiect.

Ceir rhagor o fanylion am y cyllid Ewropeaidd ar www.Irelandwales.eu