Cwestiynau Cyffredin

1 Sut y mae cymryd rhan yn y prosiect?
Bydd yna gyfleoedd di-rif i gymryd rhan yn y prosiect, o fynychu sgyrsiau i gymryd rhan yn ein gwaith cloddio cymunedol! Mae'r holl fanylion am ein gweithgareddau a'n digwyddiadau ar gael trwy ein calendr digwyddiadau.
   
2 Pam mai dim ond rhai ardaloedd penodol o'r morlin sy'n cael eu harchwilio?
Oherwydd bod CHERISH yn brosiect pum mlynedd, bydd y tîm yn edrych ar y safleoedd sydd fwyaf mewn perygl o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y môr. Mae canolbwyntio ar y safleoedd hynny sydd fwyaf mewn perygl o fynd i ddifancoll yn ein galluogi i ddefnyddio amrywiaeth enfawr o dechnegau cynnal arolygon a chofnodi arbenigol, sy'n ein galluogi i gynhyrchu canlyniadau o ansawdd uchel y gall pawb eu defnyddio a'u gweld.
   
3 Sut y gallaf gyrchu deunydd a data a grëwyd yn ystod y prosiect?
Gellir gweld yr holl ddeunydd a grëwyd yn rhan o'r prosiect yma.
   
4 Pryd a ble y bydd y tîm CHERISH yn gweithio yn ystod y prosiect?
Bydd tîm y prosiect yn gweithio yn ardaloedd y prosiect ledled Cymru ac Iwerddon, sef 17 i gyd, a gellir eu gweld yma. Gellir gweld diweddariadau rheolaidd ar ble y bydd ein tîm yn gweithio ar ein calendr, yn ogystal ag ar ein tudalennau Facebook a Twitter.
   
5 A fydd yna unrhyw ddigwyddiadau CHERISH yn f'ymyl i?
Gellir cael yr holl fanylion ynghylch lle y cynhelir digwyddiadau CHERISH yma.
   
6 A fydd Brexit yn effeithio ar y prosiect?
Diolch byth, mae'r arian wedi cael ei sicrhau ar gyfer cyfnod y prosiect, felly ni ddylai Brexit amharu fawr ddim arno.
   
7 Os bydd gennyf ragor o gwestiynau, i bwy y gallaf eu gofyn?
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect a'r gwaith yr ydym yn ei wneud, mae croeso i chi eu hanfon i:  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.