Lansio CHERISH

CHERISH was officially launched on 23 March 2017 at Aberystwyth University and the Irish Lights in Dún Laoghaire. In Aberystwyth welcomes were given by Dr Eurwyn Wiliam, chairman of the Royal Commission and Professor John Grattan, acting VC of Aberystwyth University, with an overview of CHERISH by Dr Sarah Davies, Dr Toby Driver and Louise Barker. In Ireland The CHERISH Project was officially launched by Minister of State Seán Kyne.

Lansio CHERISH ym Mhrifysgol Aberystwyth.Lansio CHERISH ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Koen Verbruggen (Cyfarwyddwr Arolwg Daearegol Iwerddon), Edel Bhreathnach (Prif Swyddog Gweithredol y Rhaglen Discovery) a'r Gweinidog Gwladol, Seán Kyne (Y Gweinidog Gwladol yn yr Adran Datblygu Gwledig a Chymunedol, a'r Adran Cyfathrebu, Gweithredu ar yr Hinsawdd a'r Amgylchedd) yn achlysur lansio'r prosiect CHERISH yn yr Irish Lights Building, Dún Laoghaire, Iwerddon.Koen Verbruggen (Cyfarwyddwr Arolwg Daearegol Iwerddon), Edel Bhreathnach (Prif Swyddog Gweithredol y Rhaglen Discovery) a'r Gweinidog Gwladol, Seán Kyne (Y Gweinidog Gwladol yn yr Adran Datblygu Gwledig a Chymunedol, a'r Adran Cyfathrebu, Gweithredu ar yr Hinsawdd a'r Amgylchedd) yn achlysur lansio'r prosiect CHERISH yn yr Irish Lights Building, Dún Laoghaire, Iwerddon.