Sganio'r Ddaear â Laser (TLS)

Dull pwerus o gynnal arolwg, a fydd yn hanfodol i dimau arolygon CHERISH sy'n gweithio ar y llawr, fydd Sganio'r Ddaear â Laser. Roedd hon yn dechneg a ddatblygwyd tua diwedd yr 20fed ganrif, yn bennaf i gynnal arolygon o gyfadeiladau diwydiannol cymhleth fel y'u hadeiladwyd. Mae egwyddor gweithredu TLS yn seiliedig ar fesur amser y signal dychwelyd o laser sy'n cael ei allyrru gan yr offeryn a'i adlewyrchu gan yr arwyneb sy'n cael ei fesur. Fel y cyfryw, maent yn ddyfeisiau mesur di-gyswllt sy'n gallu cofnodi gwrthrychau ar ffurf cwmwlbwyntiau trwchus o wrthrychau.

Yn dibynnu ar yr offeryn penodol, gellir casglu data geometrig hynod drachywir yn gyflym dros ystod o 0.5-300 m. Ar ôl prosesu, rhoddir cyfesurynnau X, Y, Z, lliw a gwerth adlewyrchedd i bob pwynt. Mae Ffigur 8 yn dangos enghraifft o gwmwl-bwynt o Oratori Gallarus, a gynhyrchwyd gan y Rhaglen Discovery. Gyda chydraniad o tua 5 mm, sy'n nodweddiadol o arolygon TLS, mae'r manylion pensaernïol yn cael eu datgelu garreg wrth garreg. Mae gwerth data o'r fath yn aruthrol; mae'r ddogfennaeth ar y cydraniad hwn yn amlygu'r afreoleidd-dra hwnnw sy'n gysylltiedig â'r mwyafswm o adeileddau hanesyddol. Mae i'r afreoleidd-dra hwn y potensial i ddad-wneud gwaith ymchwilwyr o bennu cyfnodau, neu ddynodi materion cadwraeth, er enghraifft llinellau craciau neu lithriadau..

Golwg arlliwiedig yn ôl arddwysedd o gwmwl-bwynt Oratori Gallarus, Co Kerry, o arolwg gan TLS.Golwg arlliwiedig yn ôl arddwysedd o gwmwl-bwynt Oratori Gallarus, Co Kerry, o arolwg gan TLS.

Mae gan dimau arolygon CHERISH y gallu i ddefnyddio dau offeryn FARO Focus, sef Focus 120 a Focus 330. Y nod fydd defnyddio'r rhain i gasglu data gwaelodlin o safleoedd archaeolegol sy'n agored i niwed ac yn erydu ar hyn o bryd. Bydd y data hyn, ar ffurf cwmwl-bwynt cydraniad uchel, ar gael ar gyfer cymharu ag arolygon dilynol trwy gydol cyfnod y prosiect. Bydd meddalwedd cymharu cwmwlbwyntiau yn cael ei defnyddio i nodi ac yna fesur unrhyw newidiadau sydd wedi digwydd.

Defnyddio sganiwr laser daearol 3D Faro Focus i gynnal arolwg arfordirolDefnyddio sganiwr laser daearol 3D Faro Focus i gynnal arolwg arfordirol