Technegau

Bydd Tîm Arolwg CHERISH yn mesur, mapio, astudio a samplu ymyl yr arfordir a'r dyfroedd gyda'r glannau yng Nghymru ac Iwerddon, a hynny gydag amrywiaeth o dechnegau blaengar a thraddodiadol. Mae'r dull 'pecyn cymorth' hwn yn uno'r disgyblaethau archaeoleg, synhwyro o bell, daearyddiaeth, paleoecoleg, geomorffoleg, arolwg morwrol, archaeoleg danddwr a geoarolygon i ddeall sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ein harfordiroedd a rennir.

CHERISH SURVEY APPROACHES link to Marine Survey link to link to Wreck Monitoring link to UAV/Drone Survey link to Terrestrial Laser Scanning link to Rapid Coastal Zone Assesment link to Terrestrial Survey link to Palaeoenvironmental link to Aerial Survey link to Lidar link to Satelite Mapping link to Geophysical Survey

Dulliau cherish o gynnal arolygon yma