Gweithdai

Trwy gydol oes y prosiect, bydd gweithdai, seminarau a digwyddiadau allgymorth yn cael eu cynnal, gyda'r bwriad o godi ymwybyddiaeth a hyfforddi gwyddonwyr-ddinasyddion ar gynnal arolygon a chofnodi, treftadaeth mewn perygl, newid yn yr hinsawdd, ac effaith stormusrwydd.

Bydd rhaglen o weithdai a theithiau tywysedig arfordirol ac archaeolegol yn cael eu postio ar adran newyddion y wefan, wrth iddynt gael eu trefnu. Os hoffech i'r tîm CHERISH ymweld â'ch cymuned i roi sgwrs, yna cysylltwch â thîm y prosiect i drafod hyn.