Diwrnodau Agored

Bydd llongau arolygon sy'n cael eu gweithredu gan GSI yn ymweld â glannau Iwerddon a Chymru trwy gydol y prosiect; byddant yn cynnal diwrnodau agored mewn porthladdoedd o gwmpas yr arfordir er mwyn eich galluogi i ymweld â'r llongau a dysgu am y prosiect a'r technegau a ddefnyddir i gynnal arolygon o'r amgylchedd morol.

Bob blwyddyn, bydd CHERISH yn cynnal ei ddigwyddiadau undydd ei hun ar gyfer ysgolion, mewn cymunedau ledled ardaloedd y prosiect, a hynny i godi ymwybyddiaeth am y prosiect, rhannu canlyniadau'r gwaith prosiect, a hyrwyddo'r prosiect. Gwiriwch adran newyddion ac adran galendr y wefan i ddod o hyd i fwy o fanylion am y digwyddiadau hyn.