Cynadleddau

Bydd y tîm CHERISH yn mynychu cynadleddau ledled y DU ac Iwerddon, ac ymhellach i ffwrdd i Ewrop, i hyrwyddo gwaith y prosiect. Gweler y calendr a'r dudalen newyddion am restr o'r cynadleddau lle bydd CHERISH yn bresennol.

Os ydych yn trefnu cynhadledd lle byddech yn hoffi i aelod o dîm CHERISH roi sgwrs ar y prosiect, neu ddarparu arddangosfa yn y gynhadledd,  cysylltwch â thîm y prosiect.

Cynhelir cynhadledd derfynol CHERISH yng Nghastell Dulyn yn 2021, a bydd iddi ffocws rhyngwladol a phapurau gan arbenigwyr ac ymarferwyr arweiniol. Bydd yn cyflwyno canfyddiadau'r prosiect ac yn edrych ar y ffordd ymlaen.