Cymuned

Bydd y prosiect CHERISH yn ymgysylltu â chymunedau arfordirol, gan eu hysbysu am y gwaith, rhannu gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth. Wrth i'r prosiect fynd rhagddo, bydd cyfranogiad y gymuned o'r pwys mwyaf. Mae'r wefan hon yn rhoi manylion y mathau o ddigwyddiadau y gallwch fod yn rhan ohonynt, a hynny o fynychu cynadleddau, cymryd rhan mewn gweithdai, neu ddod ar daith gerdded dywysedig ar hyd arfordiroedd ac ynysoedd Iwerddon a Chymru. Edrychwch ar y tudalennau newyddion am ddigwyddiadau sy'n digwydd ledled Cymru ac Iwerddon.

Mae cylchlythyr CHERISH hefyd ar gael i'w lawrlwytho oddi ar y wefan, ac mae'n cael ei anfon ar e-bost ddwywaith y flwyddyn. Os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr e-bostio, cysylltwch â thîm y prosiect.