Arddangosfeydd

Bydd CHERISH yn bresennol mewn digwyddiadau diwylliannol mawr, er enghraifft Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gŵyl Harbwr Corc, digwyddiadau'r Wythnos Treftadaeth Genedlaethol (Iwerddon), a'r Ŵyl Archaeoleg (Cymru). Edrychwch ar y calendr i weld lle byddant yn cael eu cynnal, a dewch i ymweld â ni i gael gwybod rhagor am y prosiect.

Bydd CHERISH hefyd yn creu arddangosfa deithiol symudol ar newid yn yr hinsawdd, treftadaeth ynysoedd a gweithgareddau'r prosiect, a bydd hon yn cael ei chodi mewn neuaddau lleol, ysgolion, llyfrgelloedd, a hyd yn oed tafarndai. Os hoffech letya'r arddangosfa, cysylltwch â thîm y prosiect i drefnu hyn.