Ardal Cymru 1: Ynysoedd y Moelrhoniaid, Ynys Môn a Phenrhyn Carmel

CHERISH Project Wales Area 1 The Skerries

Ynysig isel yw hon, sy'n agored i godiad yn lefel y môr, ac iddi gyfadeilad o adeiladau hanesyddol yn amgylchynu'r goleudy, a gwrthgloddiau cynharach gerllaw. Mae'r dyfroedd o gwmpas Ynysoedd y Moelrhoniaid yn gartref i un llongddrylliad dynodedig a nifer o longddrylliadau eraill. Mae Ynysoedd y Moelrhoniaid yn gynefin pwysig ar gyfer adar môr sy'n bridio, ac maent yn cael eu rheoli gan yr RSPB yn ystod misoedd yr haf.