Ardal Iwerddon 4: Waterford (Tramore i Dungarvan)

Aerial photograph of the Area 4 within Ireland, Waterford's Copper Coast

Bydd yr Arfordir Copr yn ffocws asesiad cyflym o'r parth arfordirol, a fydd yn ymestyn o Tramore yn y dwyrain i Dungarvan yn y gorllewin. Mae'r arfordir meddal hwn yn dioddef yn wael o effeithiau newid yn yr hinsawdd, gan arwain at niwed i'r dreftadaeth adeiledig a safleoedd archaeolegol. Nod yr arolwg ar droed fydd cofnodi cyflwr presennol y safleoedd archaeolegol hysbys ac anhysbys, a bydd y safleoedd â blaenoriaeth yn cael eu nodi ar gyfer methodolegau cofnodi manwl. Bydd cipio modelau drôn 3D ffotogrametrig niferus o'r arfordir hwn dros gyfnod y prosiect yn cynhyrchu set data fesuradwy y gellir ei chymharu â deall deinameg newid arfordirol a achosir gan newid yn yr hinsawdd.