Ardal Iwerddon 5: Kerry (Penrhynnoedd Dingle ac Iveragh)

Aerail iamge of McCarthy's Castle, Ballinskellig, Kerry

Mae morlinau caled penrhynnoedd Kerry yn cynnig ardal astudio ddiddorol o gymharu ag arfordiroedd meddalach ardaloedd astudio eraill CHERISH. Yn yr ardal hon, bydd CHERISH yn cynnal astudiaethau mewn nifer o safleoedd â blaenoriaeth; bydd hyn yn cynnwys adeiladu ar waith blaenorol a wnaed gan y Rhaglen Discovery ar safleoedd megis Skellig Michael, ynghyd ag archwilio safleoedd mynachaidd eraill yn Kerry sydd dan fygythiad. Mae asesiad cyflym o'r parth arfordirol yn anelu at gofnodi safleoedd archaeolegol na chawsant eu dogfennu o'r blaen, ynghyd ag adeiladu ar y cofnodion ar safleoedd archaeolegol hysbys.