Ardal Iwerddon 3: De-ddwyrain Wexford

Aerial Photo of Our Lady's Island, Wexford

Nodwyd nifer o safleoedd â blaenoriaeth yma ar hyd arfordir deinamig de-ddwyrain Iwerddon. Bydd y gwaith sydd i'w wneud ar safleoedd megis Rosslarefort, anheddiad hanesyddol a gafodd ei adael oherwydd stormydd yn 1924, yn cynnwys defnyddio pecynnau cymorth morwrol, daearol ac o'r awyr amrywiol CHERISH. Ar hyn o bryd, mae'r anheddiad hwn, sydd yn y fynedfa i harbwr Wexford, mewn safle rhynglanwol gan fod y sarn gyswllt a oedd yn cysylltu'r anheddiad â'r tir mawr bellach dan ddŵr. Bydd astudiaethau morwrol o dirwedd ddiwylliannol Ynysoedd Saltee yn rhoi cymorth pellach i ni o ran ein gwybodaeth o'r grŵp hwn o ynysoedd, ac yn datblygu dealltwriaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ynysoedd.