Ardal Iwerddon 2: Dwyrain Wexford

Bydd y tîm CHERISH yn ymchwilio i safle â blaenoriaeth Glascarrig, sef priordy Benedictaidd o'r 12fed ganrif, a mwnt a beili cysylltiedig. Yn 1167, glaniodd Diarmuid MacMurchada yn Glascarrig, wedi iddo sicrhau cymorth Harri II i adennill ei deyrnas goll oddi ar Ruaidri Ua Conchobair. Yn nhrwyn Kilmichael ac ar draeth Kilpatrick, mae safleoedd treftadaeth adeiledig ac archaeolegol yn erydu i'r môr. Bydd asesiad cyflym o'r parth arfordirol yn anelu at gofnodi safleoedd nad ydynt eisoes wedi'u dogfennu, a hefyd yn gwella'r cofnod o safleoedd archaeolegol hysbys yn yr ardaloedd hyn.