Ardal Iwerddon 1: Meath, Gogledd Dulyn a Dalkey

Shenwick Island, Skerries, North County Dublin

Bydd y tîm CHERISH yn cynnal arolygon ar safleoedd â blaenoriaeth, er enghraifft Pentir Bremore yng Ngogledd Swydd Dulyn. Mae yna gyfadeilad megalithig cynhanesyddol ac anheddiad hanesyddol wedi'u lleoli yn Bremore, ac mae'r ddau safle dan fygythiad oherwydd yr erydu sydd ar waith ar yr arfordir. Bydd asesiad cyflym o'r parth arfordirol o Rogerstown i Loughshinny yn dogfennu'r dreftadaeth ddiwylliannol a'r newidiadau arfordirol ar hyd y darn hwn o arfordir agored. Alltraeth o'r ardal astudiaeth hon, mae Ynysoedd Môr Iwerddon yn ffurfio parthau o weithgarwch, ac wedi dylanwadu ar y symudiadau ar Fôr Iwerddon, ynghyd â'r defnydd ohono, trwy gydol cynhanes a hanes. Bydd astudiaethau morwrol o dirwedd ddiwylliannol Ynysoedd amrywiol yn helpu i ddatblygu ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o'r rhyngweithio dynol, ynghyd ag ymchwilio i effeithiau newid hinsawdd ar Ynysoedd Môr Iwerddon.