Ardal Cymru 2: Dinas Dinlle i Niwbwrch ac Aberffraw, Ynys Môn

CHERISH Project Wales Area 2 Dinas Dinlle to Newborough

Ardal arolwg mawr, sy'n cynnwys caer bentir arfordirol erydol yn Ninas Dinlle, llongddrylliadau gyda'r glannau ar South Sands, ac ardaloedd â photensial palaeoamgylcheddol ac archaeolegol yn Nhywyn Niwbwrch, lle roedd llifogydd tywod yn yr Oesoedd Canol, a achoswyd gan stormydd, wedi claddu pentref, Ynys Llanddwyn a Thywyn Aberffraw. Bwriedir cynnal arolwg a gwaith maes newydd ledled yr ardal, a fydd yn cynnwys gwaith newydd o ran samplu palaeoamgylcheddol, dyddio ymoleuedd ac arolwg morwrol o'r dyfroedd gyda'r glannau