Ardal Cymru 4: Ynys Enlli, Gwynedd

CHERISH Project Wales Area 4 Bardsey

Gwarchodfa Natur Genedlaethol sy'n cael ei rheoli gan Ymddiriedolaeth Ynys Enlli. Mae i Ynys Enlli boblogaeth breswyl ac, ers yr Oesoedd Canol, mae wedi bod yn fan pererindodau sy'n canolbwyntio ar Abaty'r Santes Fair, sydd bellach yn adfail. Mae'r ynys hefyd yn gartref i olion archaeolegol o anheddiad agored cynhanesyddol, gwasgariadau fflint, ac anheddiad wedi'r cyfnod Rhufeinig. Mae rhan ddeheuol yr ynys yn isel, gydag erydu parhaus yn digwydd ar y culdir, lle mae claddfeydd cynhanesyddol agored ac olion eraill o'r gorffennol i'w cael. Bydd y prosiect CHERISH yn gweithio gyda'r Ymddiriedolaeth i adeiladu ar raglenni cynharach o fonitro'r erydiad, ac i ymgymryd â gwaith ymchwil newydd ar yr ynys.