Ardal Cymru 5: Ynysoedd Sant Tudwal, Gwynedd

CHERISH Project Wales Area 5 Tudwals

Mae dwy Ynys Sant Tudwal yn gorwedd alltraeth i dref glan môr Abersoch, sef yr ynys orllewinol uwch a chulach, gyda'i goleudy, a'r ynys ddwyreiniol is a lletach, gydag olion mynachlog a phriordy canoloesol. Mae i'r ynys ddwyreiniol isel botensial archaeolegol uchel, tra bo dyfroedd Ffyrdd Sant Tudwal yn gartref i nifer o longddrylliadau.