Ardal Cymru 6: Morfa Dyffryn, Harlech a Llandanwg, Gwynedd

CHERISH Project Wales Area 6 Llandanwg

Mae'r ardal arolwg mawr hon yn ymgorffori tirweddau arfordirol pwysig sy'n cynnwys Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech, eglwys arfordirol a chanoloesol Sant Tanwg, Llandanwg, ac aber moryd Artro yn Llanbedr, sy'n ffinio â Mochras. Bydd yr ardal hon yn ffocws gwaith ymchwil palaeoamgylcheddol, a bydd yn cynnwys gwaith monitro manwl o newid arfordirol trwy ffotogrametreg newydd o'r awyr.