Ardal Cymru 8: De Ceredigion: Ceinewydd, Llangrannog ac Ynys Aberteifi

CHERISH Project Wales Area 8 Llangrannog

Mae i arfordir de Ceredigion rhwng Aberteifi a Cheinewydd hydoedd hir o glogwyni gwaddodion meddal sydd, mewn mannau, yn erydu neu'n ansefydlog. Mae'r arfordir hwn hefyd yn gyfoethog o ran ei archaeoleg a'i dreftadaeth, ac mae'n gartref i gaerau pentir trawiadol, yn cynnwys Castell Bach, Cwmtudu, caer arfordirol Pen Dinas Lochdyn, Llangrannog, ac aneddiadau cynhanesyddol mwy ynysig ar Ynys Aberteifi, yr ynys fechan ac iddi ymylon o glogwyni. Roedd y pentrefi arfordirol ar hyd y darn hwn o arfordir yn gartref i ddiwydiant adeiladu llongau llewyrchus yn y cyfnod wedi'r Oesoedd Canol, ac mae'r odynau calch arfordirol niferus yn tystio i bwysigrwydd y môr a'r fasnach forwrol ym mywydau bob dydd ei phoblogaeth.