Ardal Cymru 7: Ynys-las a Chors Fochno, Ceredigion

CHERISH Project Wales Area 7 Ynsylas

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynys-las, rhwng y Borth ac Aberdyfi, yn ymgorffori tirweddau pwysig moryd Afon Dyfi, twyni tywod Ynys-las, a chyforgors Cors Fochno. Mae hon yn ardal ac iddi botensial palaeoamgylcheddol mawr, ynghyd â photensial archaeolegol, gan gynnwys safleoedd llongddrylliadau erydol yn aber Afon Leri, a maes rocedi wedi'r rhyfel.