Ardal Cymru 9: Ynys Dinas, Sir Benfro

CHERISH Project Wales Area 9 Dinas Island

Mae Ynys Dinas yn bentir uchel sydd wedi'i wahanu'n rhannol oddi wrth y tir mawr. Mae iddi ymylon o glogwyni môr serth, ac mae'n cael ei gwahanu yn y culdir gan ddyffryn corsiog, a oedd, yn wreiddiol, yn sianel dŵr tawdd rhewlifol. Mae'r gwlyptir hwn yn ystorfa bwysig o ddata palaeoamgylcheddol, a bydd yn cael ei archwilio yn ystod y prosiect CHERISH. Mae'r dernyn bach o'r eglwys ganoloesol sydd wedi goroesi yng Nghwmyregwlys hefyd yn ein hatgoffa am bŵer stormydd arfordirol, gan i lawer ohoni gael ei golchi i ffwrdd yn ystod Storm y Royal Charter ar 25-26 Hydref 1859.